Hjem Veiledere Inspirasjons- og metodehefte Maler referert i Inspirasjons- og metodehefte

Maler referert i Inspirasjons- og metodehefte

I Inspirasjons- og metodehefte blir det referert til mange maler som kan tas i bruk. For å gjøre det lett å bruke disse, har vi laget en oversikt over alle malene med nedlastningslenke.

Malene nedenfor er i Word-format slik at man lettere kan gjøres endringer og tilpasninger. Målet er at de kan bli brukt i ulike fag og læringssituasjoner. Last ned den malen du trenger, eller alle (den nederste har alle malene i et dokument). God læring!

Forskjellige sokker

Bidra med din kunnskap

Denne nettsiden er til for å dele kunnskap, erfaringer og innsikt, og vi trenger din hjelp for å gjøre den enda mer kunnskapsrik og verdifull.

Se alle ressursene om inkluderende opplæring

Jente som holder et hefte som heter "Veileder for inkluderende opplæring av elever med Downs syndrom"

Veileder for inkluderende opplæring for barn og unge med Downs syndrom

Fagrådet vårt har laget en veileder for inkluderende opplæring. Veilederen har som mål å forbedre utdanningsmulighetene til barn og unge med Downs syndrom. Veilederen skal bidra til å sikre alle sin rett til likeverdig og inkluderende opplæring og fremme mulighetene for livslang læring.

Illustrasjonsbilde av Inspirasjons- og metodeheftet

Inspirasjons- og metodehefte

Det er også utviklet et inspirasjons- og metodehefte som er bygget på erfaringer gjort i løpet av 3 år på Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad. Metodeheftet er også basert på kunnskap som formidles i veileder for inkluderende opplæring for barn og unge med Downs syndrom.

illustrasjonsbilde av tre flygeblad om inkluderende opplæring

Flygeblader om inkluderende opplæring

Det har også blitt laget flygeblad om inkluderende opplæring. Disse kan deles med skoler og andre det kan være relevant for.