Hjem Veiledere Inspirasjons- og metodehefte

Inspirasjons- og metodehefte

Bruk gjerne metodeheftet som inspirasjon, og tilpass innhold og tempo til ditt eget og elevens utgangspunkt.

Illustrasjon av inpirasjons- og metodeheftet

Forord

Inkluderende opplæring er et ønsket politisk og faglig mål i norsk skole. Dette metodeheftet er bygget på erfaringene vi har gjort i løpet av 3 år på Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad og andre skoler på Østlandet. Utgangspunktet for metodene er utviklet i samarbeid med lærere på barneskolen og vi har jobbet videre med de samme metodene på videregående skole. For elever med Downs syndrom i barneskolen vil det også være viktig med metoder for les og skriv, og mer konkrete metoder for bruk av Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Disse omtaler vi ikke i dette heftet.


Målet vårt er at dette heftet sammen med filmen Sannas vei til vitnemål kan bidra til atflere elever får tilgang til og utbytte av likeverdig og inkluderende opplæring. Metodeheftet er også basert på kunnskap som formidles i veileder for inkluderende opplæring forbarn og unge med Downs syndrom (VIODS). Du vil derfor finne lenke til definisjoner, lover og anbefalinger som er beskrevet i veilederen i dette metodeheftet. Veileder og metodeheftet må leses i sammenheng.


Metodene er grunnlaget for den individuelle tilretteleggingen som elever med Downs syndrom har rett på i følge enkeltvedtak for spesialundervisning, uavhengig av klassetrinn og fag.

Metodene vi beskriver har vokst frem i tett samarbeid mellom lærere, assistent og foreldre over relativt lang tid. De er utviklet for offentlig skole basert på læreplaner og ressurser som Utdanningsdirektoratet og Statped forvalter. I vårt praktiske arbeid har vi også hentet inspirasjon fra Karlstadmodellen og andre kilder. En utfyllende litteraturlistefinner du bakerst i heftet.

Metodeheftet er i utgangspunktet skrevet for elever med Downs syndrom, men metodene er ikke diagnosespesifikke og kan være nyttig for andre elever med språkvansker og ulike typer lærevansker. Først og fremst er vårt budskap at dette metodeheftet er viktig for alle elever i et klassefellesskap.
Målgruppen for metodeheftet er først og fremst lærere, og deretter foreldre.

Et viktig suksesskriterie for inkluderende undervisning er at ledelsen er tydelig på målet om inkluderende opplæring og at lærerteamet har lyst til å lære noe nytt, sammen. Forutsetningene for arbeidet vårt har vært samarbeid mellom fagutdannede lærere, en assistentressurs i klassen, foresatte og faglig støtte fra audiopedagog som har særskiltkompetanse på språkvansker. Vi ser i ettertid at det var viktig for lærerteamet at assistent tok et tydelig ansvar for koordinering. Det er også viktig at lærerteamet får mulighet til ål ære seg nye ting.

Bruk gjerne metodeheftet som inspirasjon, og tilpass innhold og tempo til ditt eget og elevens utgangspunkt.

Masse lykke til med viktig arbeid!

Forskjellige sokker

Bidra med din kunnskap

Denne nettsiden er til for å dele kunnskap, erfaringer og innsikt, og vi trenger din hjelp for å gjøre den enda mer kunnskapsrik og verdifull.