Hjem Podkast

Podkast

Snakk om Downs er podkasten vår. Her vil aktuelle gjester dele sine erfaringer og refleksjoner om livet med Downs syndrom.

"Snakk om Downs" illustrasjonsbilde podkast

Sesong 3: Nybakt forelder

Vi har laget en podkast-sesong om det å være nybakt forelder sammen med Eivind Eidslott. Eivind er pappa til fire, og datteren Marikken, født i 2004, har Downs syndrom. Eivind er programleder, journalist, redaktør, tekstforfatter og forfatter, og har skrevet boken Livet med Marikken. Sammen med deltakerne i denne sesongen har Eivind utforsket tema knyttet til det å være nybakt forelder til et barn med Downs syndrom.

Prosjektet er støttet av Helsedirektoratets tilskuddsordning ‘Frivillig informasjons- og kontaktskapende arbeid

Sesong 2: Inkluderende opplæring

Vi har laget en podkast om inkluderende opplæring sammen med Karen Knudsen Synnes. Karen er mor til en gutt med Downs syndrom, medlem av fagrådet vårt og har master i språk og litteratur. Hun er pedagog, veileder og underviser i Karlstadmodellen.

Vi har laget sesongen med prosjektmidler fra Bufdir sin tilskuddsordning: «Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten for personer med funksjonsnedsettelse 2023».

Sesong 1: Snakk om Downs

Denne sesongen er en del av prosjektet ‘Snakk om Downs’ og består av fem panelsamtaler hvor forskjellige mennesker snakker sammen om livet med Downs syndrom. Disse personene deler sine erfaringer i livet med Downs syndrom.

Målet med disse samtalene å lytte og lære av hverandres erfaringer, å kunne reflektere sammen og få ny innsikt i hvordan andre i lignende situasjoner har det. Vi laget fem panelsamtaler sammen med Dialog i Praksis.

Stiftelsen DAM har støttet prosjektet.