Hjem Tema Forskning

Forskning

Det er fortsatt et stort behov for ny kunnskap om Downs syndrom. På denne siden finner du artikler og innhold som tematiserer nyere forskning om Downs syndrom, samt informasjon om forskningsprosjekter Downs Syndrom Norge har bidratt til.

Dame som holder en blokk, penn, pc og mobil

Pilot på levekårsundersøkelse

På oppdrag fra Downs Syndrom Norge gjennomfører forskere fra NOVA og UiT våren 2024 en pilot på en levekårsundersøkelse for mennesker med Downs syndrom.

Først utvikles et spørreskjema med spørsmål om opplevd livskvalitet, av og for voksne med Downs syndrom. Deretter gjennomføres en pilot-studie hvor 15 voksne med Downs syndrom, rekruttert i Oslo og Tromsø, gjennomfører undersøkelsen.

I 2021 fikk vi, ved hjelp av innsamlede midler fra dere medlemmene, ferdigstilt denne forundersøkelsen:

Pilot-levekårsundersøkelsen er en videreføring av dette arbeidet og finansiert gjennom ansattgaven fra Kavli. Etter gjennomført pilot-studie er målet å få gjennomført en fullskala levekårsundersøkelse for hele landet.

Resultater og erfaringer fra pilot-studien vil bli delt i løpet av året.

Spørsmål og svar

Podkast

Webinar

Fagartikler

Relaterte temaer

Forskjellige sokker

Bidra med din kunnskap

Denne nettsiden er til for å dele kunnskap, erfaringer og innsikt, og vi trenger din hjelp for å gjøre den enda mer kunnskapsrik og verdifull.