Hjem Arrangementer Landsmøte for Downs Syndrom Norge 2024

Landsmøte for Downs Syndrom Norge 2024

Sett av datoene 25. til 27.oktober for landsmøte på Sentralen i Oslo. Mer informasjon kommer.

Lurer du på hva landsmøte er? Her er informasjon om landsmøtet fra vedtektene til Downs syndrom Norge.

§ 6 Landsmøte


Landsmøtet er foreningens høyeste organ og består av Hovedstyret og 2 delegater per lokallag med hver sin stemme.

Hovedstyret har stemmerett, men kan ikke stemme over årsmelding, regnskap, budsjett og styrehonorar. Daglig leder og valgte delegater som har fylt 15 år har møte-, tale- og forslagsrett på Landsmøtet. Fagrådet deltar med en representant som har talerett.

Ordinært Landsmøte avholdes hvert 2. år, senest innen oktober måned. Hovedstyret kaller inn til Landsmøte med seks ukers varsel.


§ 6.1 Sakliste og saker til Landsmøtet


Saker som medlemmer ønsker behandlet på Landsmøtet skal sendes Hovedstyret senest tre uker før Landsmøtet. Endelig innkalling med saksliste skal offentliggjøres senest en uke før Landsmøtet på foreningens nettside eller via e post til medlemmene. Saker som kommer inn etter fristen blir utsatt til neste Landsmøte.


Alle relevante dokumenter skal offentliggjøres samtidig med innkallingen.

Saksliste skal inneholde:

 1. Godkjenning av innkallelsen
 2. Valg av møteleder, referent og eventuelt tellekorps
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Foreningens årsmelding avsluttet pr. 31.12.
 5. Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.
 6. Fastsetting av medlemskontingent for den påfølgende Landsmøteperioden
 7. Innkomne saker
 8. Arbeidsprogram for landsmøteperioden
 9. Valg
 • Hovedstyre
 • Valgkomité
 • Revisor

10. Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden

 • Lokasjon

  Oslo

 • Dato

 • Type

  Fysisk deltakelse