Styret

Downs Syndrom Norge sitt daglige arbeid ledes av styret som skal arbeide for å gjennomføre det arbeidsprogram som er vedtatt på Landsmøtet.

Om styret i Downs Syndrom Norge:

 • Styret velges ved særskilt valg.
 • Styret består av leder, nestleder og 5–9 styremedlemmer.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % er til stede.
 • Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 • Foreningen tegnes av to styremedlemmer.
 • Flertallet av styret som er valgt, skal være mennesker med Downs syndrom og/eller foreldre/pårørende til mennesker med Downs syndrom.

Fra oktober 2022 består styret av:

 • Randi Ødegaard (leder)
 • John Peter Gausdal (nestleder)
 • Britt Bonna Ringerike (styremedlem)
 • Magnus Vøllo (styremedlem)
 • Christina Skadberg (styremedlem)
 • Elias Davis Lundereng (styremedlem)
 • Maria Belland Olsen (styremedlem)