Hjem Spørsmål og svar Hvordan er det å ha diabetes når man har Downs syndrom?

Hvordan er det å ha diabetes når man har Downs syndrom?

Hei,
Jeg lurer på hvordan er det å ha diabetes når man har Downs syndrom?
Anonym
Hei,
Takk for spørsmålet ditt!
 
Du nevner ikke om dette gjelder diabetes type 1 eller diabetes type 2, men jeg velger å svare for begge diagnosene.
 
Jeg ønsker også å referere til videre litteratur siden det er mye relevant informasjon rundt denne tematikken.

Det å ha diabetes som sykdom for mennesker med Downs syndrom er ikke noe annerledes enn for mennesker uten Downs syndrom. Diabetes er en sykdom som gir høyt blodsukker og som skal behandles på hensiktsmessig måte men personer med utviklingshemming og diabetes vil ha ekstra utfordringer i selve håndteringen av diabetesbehandlingen. Når det kommer til behandling av diabetes så er det alltid egenbehandlingen og mestring av egen sykdom som er sentral. Det er viktig å individualisere behandlingen, gjøre tilpasninger for hvert enkelt individ, tilpasse informasjon og oppfølging sett til personens individuelle utgangspunkt og behov. En individuell handlingsplan bør utarbeides av helsepersonell i samarbeid med personen som har Downs syndrom.
 
Diabetes type 1:

Når det kommer til prevalens av diabetes type 1 er forekomsten fire ganger høyere hos personer med Downs syndrom sammenlignet med den generelle befolkningen. Helse og sykdom hos voksne med Downs syndrom | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

Diabetes type 2:
 
Når det kommer til diabetes type 2 har nasjonalt senter for aldring og helse egne retningslinjer  og anbefalinger innen behandling av diabetestype 2 hos voksne med utviklingshemming. Her kan du lese mer:
Internasjonale anbefalinger innen behandling av diabetes type 2 hos voksne med utviklingshemning – Nasjonalt senter for aldring og helse
 
Fagprosedyre for aldring og helse
 
Det er viktig å legge til rette for at personer med utviklingshemming og diabetes, eventuelt i samarbeid med nærmeste pårørende, får medvirke i planlegging, utforming, gjennomføring og evaluering av egen behandling. Fordeling av roller og ansvar mellom personen med utviklingshemming og diabetes,
Helse og omsorgspersonell og eventuelle pårørende må avklares. Det er særlig viktig å identifisere og bruke tid på å kartlegge hva pasienter som mottar helsehjelp selv kan bidra med i egenomsorgen av sin diabetes. Personer med utviklingshemming og diabetes vil ha ekstra utfordringer i håndteringen av diabetesbehandlingen. Det som er beskrevet i de øvrige kapitlene i fagprosedyren gjelder også her. ah-fagprosedyre-diabetes_v11_screen_1-pdf (aldringoghelse.no)
 
Håper dette var svar på det du lurte på.
 
Vennlig hilsen
 
Elin Peiponen
Sykepleier DiabeteslinjenDiabetesforbundet
Fagperson fra annen organisasjon

Vi trenger deg som medlem!

Er du ikke medlem? Vårt unike kunnskapsfelleskap trenger din støtte. Sammen gjør vi samfunnet sterkere, klokere og mer fargerikt. Vår stemme høres bedre med deg med på laget, så bli medlem i dag og støtt felleskapet.

Andre spørsmål

Relaterte temaer