Hjem Webinar «Voksenlivet med Downs syndrom» – panelsamtale med Emily Ann Riedel, Tim L. Heggelund m.fl.

«Voksenlivet med Downs syndrom» – panelsamtale med Emily Ann Riedel, Tim L. Heggelund m.fl.

I denne panelsamtalen snakker vi om voksenlivet med Downs syndrom. Vi snakker om hva vi liker å gjøre, hva som gjør oss glad, lykkelig, trist og sint.

Serien «Snakk om Downs» består av fem panelsamtaler hvor forskjellige mennesker snakker sammen om livet med Downs syndrom. Med panelsamtale mener vi at det er fem personer som snakker sammen rundt et valgt tema. Disse personene deler sine erfaringer i livet med Downs syndrom. De kan ha like, eller forskjellige, synspunkter når det kommer til temaet for samtalen.

Paneldeltakerne i denne samtalen er:

  • Emily Ann Riedel
  • Tim Lunaas Heggelund
  • Vebjørn Rønningen
  • Hedda Holst

Ønsket vårt for disse samtalene er at vi kan lytte og lære av hverandres erfaringer, reflektere sammen og få ny innsikt i hvordan andre i lignende situasjoner har det. Vi ønsker altså å få frem ulike perspektiver på hvordan livet med Downs syndrom er ved å tilrettelegge for ærlige samtaler hvor egne erfaringer deles.

Samtalen er ledet av Dialog i Praksis.

Webinaret er produsert for «Snakk om Downs» i 2023. Webinaret er støttet av Stiftelsen DAM.

Lytt til samtalen på podcast