Hjem Webinar «Søskenlivet» – panelsamtale om å ha et søsken med Downs syndrom

«Søskenlivet» – panelsamtale om å ha et søsken med Downs syndrom

I denne panelsamtalen snakker søsken om hvordan det har vært å ha et søsken med Downs syndrom. De snakker om hvordan søskendynamikken har vært/er, om hva som har vært fin og hva som har vært vanskelig å vokse opp med et søsken som er litt annerledes.

Panelsamtalens deltakere er:

Andrea Olavson

Kristin Bråthen Gåserud

Magnus Vøllo

Linda Fornes

Serien snakk om Downs består av fem panelsamtaler hvor forskjellige mennesker snakker sammen om livet med Downs syndrom. Med panelsamtale mener vi at det vil være fem personer som snakker sammen rundt et valgt tema. Disse personene deler sine erfaringer i livet med Downs syndrom. De kan ha like, eller forskjellige, synspunkter når det kommer til temaet for samtalen.

Ønsket vårt for disse samtalene er at vi kan lytte og lære av hverandres erfaringer, reflektere sammen og få ny innsikt i hvordan andre i lignende situasjoner har det. Vi ønsker altså å få frem ulike perspektiver på hvordan livet med Downs syndrom er ved å tilrettelegge for ærlige samtaler hvor egne erfaringer deles.

Webinaret ledes av Dialog i Praksis.

Webinaret er produsert for «Snakk om Downs» i 2023. Webinaret er støttet av Stiftelsen DAM.

Lytt til samtalen på podcast her