Hjem Webinar «Foreldrelivet» -panelsamtale om å være forelder til et barn med Downs syndrom

«Foreldrelivet» -panelsamtale om å være forelder til et barn med Downs syndrom

I denne samtalen snakker foreldre om deres erfaringer. De snakker om hva de har lært, hva de er stolte av, hva som er sårt, og mye mer.

Panelsamtalens deltakere er:

Trine Auinger

Lina Skippervold-Hansen

Aleksander Helmersberg

Sylvia Skjellestad

Serien «Snakk om Downs» består av fem panelsamtaler hvor forskjellige mennesker snakker sammen om livet med Downs syndrom. Med panelsamtale mener vi at det er fem personer som snakker sammen rundt et valgt tema. Disse personene deler sine erfaringer i livet med Downs syndrom. De kan ha like, eller forskjellige, synspunkter når det kommer til temaet for samtalen.

Ønsket vårt for disse samtalene er at vi kan lytte og lære av hverandres erfaringer, reflektere sammen og få ny innsikt i hvordan andre i lignende situasjoner har det. Vi ønsker altså å få frem ulike perspektiver på hvordan livet med Downs syndrom er ved å tilrettelegge for ærlige samtaler hvor egne erfaringer deles.

I episoden blir det nevnt ressurser for foreldre og barn. Disse er:

Kurs: Hva med oss? https://www.bufdir.no/familie/tilbud/…

NRK Super “Sånn er jeg, og sånn er det»

https://tv.nrk.no/serie/saann-er-jeg-…

https://tv.nrk.no/serie/saann-er-jeg-…

Samtalen er ledet av Dialog i Praksis

Webinaret er produsert for «Snakk om Downs» i 2023. Webinaret er støttet av Stiftelsen DAM.

Lytt til samtalen som podcast