Hjem Fagartikler Utviklingen av holdning og bevegelser (0-3 år)

Utviklingen av holdning og bevegelser (0-3 år)

baby med downs syndrom

Nylige undersøkelser har vist at utviklingen av holdning og bevegelser (de basismotoriske ferdighetene) forløper annerledes hos barn med Downs syndrom enn hos barn uten syndromet. 

Tekst: Fysioterapeut Janneke Kersaan (2019)

Hvorfor er holdning og bevegelser annerledes?

Årsaken er at muskelspenningene hos barn med Down syndrom er lavere. Det betyr at barnet har større vansker med å holde seg i en stilling og å kontrollere den, når det skal bevege seg. Dette kan føre til at barnet ruller, krabber, sitter, står og går annerledes. Rekkefølgen i utviklingen kan være forskjellig. Samtidig blir utviklingstrinnene oftere gjennomgått forsinket.

Det er viktig å stimulere/ aktivisere holdningene slik at barnet kan ha glede av dem i dagliglivet. Det betyr at utviklingstrinnene bør være så kvalitativt gode som mulig: de er utgangspunktet for barnets videre utvikling.

Praktisk vil det si at man skal prøve å ”samle” barnet i starten når man bærer det. Det skal føle seg trygt og godt holdt. Etter hvert er det viktig med variasjon i håndtering og stimulering samt stillinger.

Finmotorikken blir også ugunstig påvirket på grunn av håndens utforming og at barnet strever med å holde seg opp mot tyngdekraften. Når barnet ikke kan sitte selvstendig, men må støtte seg med hendene, kan det ikke leke med klosser, baller eller lignende. Spise selv, hjelpe med av- og påkledning, vaske seg, ta på sko og sokker eller alle daglige aktiviteter som gjentar seg og som barnet vil lære å mestre selv! Trening for å holde seg opp mot tyngdekraft og finne den beste holdningen for disse aktiviteter er av vesentlig betydning.

Ta kontakt med fysioterapeut

Det er viktig å få kontakt med en fysioterapeut som kan komme hjem og bli kjent med barnet og familien i starten av forløpet, og kan veilede i håndtering og stimulering individuelt til paset det enkelt barn. Fysioterapeuten kan veilede foreldrene i å trene på basismotoriske ferdigheter på en hensiktsmessig og målrettet måte. Senere kan
oppfølgingen fortsett i barnehagen og etter hvert kan man lage små motoriske grupper for å trene både sosialt og motorisk.

Stimulering av barn med Downs syndrom er alltid en tverrfaglig oppgave, hvor flere fagpersoner kan komme inn i de forskjellige fasene av utviklingen.

Vi trenger deg som medlem!

Er du ikke medlem? Vårt unike kunnskapsfelleskap trenger din støtte. Sammen gjør vi samfunnet sterkere, klokere og mer fargerikt. Vår stemme høres bedre med deg med på laget, så bli medlem i dag og støtt felleskapet.

Relaterte saker

Relaterte temaer