Profilmanual

Her finner du Downs Syndrom Norge (DSN) sin profilmanual som beskriver organisasjonens grafiske- og språklige identitet.

Fargeskrin

Grafisk identitet

Profilmanualen tar for seg de grunnleggende elementene i den grafiske identiteten, med eksempler på hvordan disse kan brukes i praksis. Profilmanualen skal bidra til å vise Downs Syndrom Norge som en tydelig avsender, og skape et helhetlig inntrykk av Downs Syndrom Norge og lokallagene som en profesjonell og interessant aktør for våre målgrupper.

Logo Downs Syndrom Norge

Logoen består av et ikon og teksten «Downs Syndrom Norge». Det finnes to varianter av logoen, en mørk og en lys. Bruk den logoen som gir best kontrast mot bakgrunnen.

Brukes mot lys bakgrunn

Logo Downs Syndrom Norge

Brukes mot mørk bakgrunn

Logo Downs Syndrom Norge

Last ned logo for Downs Syndrom Norge her:

Logo lokallag

Logoen til lokallagene består av det samme ikonet og tekst med lokallagets navn. Noen lokallag heter «Downs Syndrom stedsnavn» mens andre heter «Ups & Downs stedsnavn«

Eksempler:

Last ned logo for lokallag her:

Farger

Downs Syndrom Norge sin grafiske profil består av primærfarger, sekundærfarger og støttefarger.

Primærfarger

Primærfargene finnes i logoens ikoner:

 • Midnight green #00474B
 • Colombia blue #CCE4EA


Mørk logo består av ikonet i primærfargen Midnight green #00474B med tekst i fargen Gunmetal #0A2C38.

Lys logo består av ikonet i primærfargen Colombia blue #CCE4EA med tekst i hvit #FFFFF.

Sekundærfarger

 • Verdigris #79B5B8
 • Hunyadi yellow #F8B648
 • Bittersweet #EE705F


Støttefarger

De lyseste nyansene av sekundærfargene kan brukes som støttefarge, for eks. som alternativ til hvitt.

 • Antique White #FEF2E0
 • Anti-flash white #F2F8F8

Bruk helst Antique White #FEF2E0 som bakgrunn. Det er den som brukes som bakgrunnsfarge på denne nettsiden.

Bruk av fargene

Primærfargene skal være de dominerende og bærende fargene. Alt av kommunikasjonsmateriell for DSN skal inneholde minst en av disse fargene.

Sekundærfarger og støttefarger kan brukes slik det passer. Alle fargene kan brukes som tekstfarger, gitt at bakgrunnen gir tilstrekkelig kontrast og lesbarhet. De kan dessuten brukes i grafiske elementer som ikon, tekstbokser og infografikk. I tillegg til profilfarger kan hvit bakgrunn og hvite flater brukes for å gjøre uttrykket lettere og roligere, og skape luft mellom de forskjellige elementene.

Font

DSN har profilfonten Aileron. Logoen har også denne fonten.

Aileron-fonten er gratis og finnes i mange programmer.

I tillegg bruker vi fonten Arial som brødtekst i dokumenter (som for eksempel i veileder for inkluderende opplæring).

Bruk av fonten

Aileron kan brukes i alle varianter, for eksempel:

 • Aileron light
 • Aileron light Italic
 • Aileron Regular
 • Aileron Regular italic
 • Aileron Regular Bold

Font og farge

Bruk gjerne fargene i tekst slik:

 • Overskrift: Aileron i fargen DSN-grønn #00474B .
 • Underoverskrifter: Aileron i fargen Gunmetal #0A2C38.
 • Ingress: Aileron (Arial i dokumenter) i svart farge.
 • Brødtekst: Aileron (Arial i dokumenter) i svart farge.

Foto

Bildene er lyse og rene med en varm fargetone.

Bildene skal først og fremst vise mennesker i samhandling, og understreke at DSN handler om mennesker og felleskap. Bildene skal framstå dokumentariske, og kan gjerne fange et øyeblikk i stedet for å se oppstilt ut.

Bildebruk

Bilder skal helst være i farger, ikke svart-hvitt. Rolige partier i bildet kan brukes som bakgrunn for tekst. I materiell for DSN kan bildene være enten rektangulære, sirkelformede eller formet som ikonet i logoen. Man kan også fremheve en del av bildet med ikonet i rektangelet.

Grafiske elementer

Bruk profilfarger i tekstbokser og grafiske elementer.


Tekstbokser

For å fremheve informasjon kan man bruke rektangulære tekstbokser og logo-ikonet i profilfarger. Vær bevisst på lesbarhet og kontrast ved valg av farger.

Dette er et eksempel på hvordan en tekstboks kan se ut

Logoens ikon

Logoens ikon kan brukes alene, i grafikk, i illustrasjoner og i foto. Ikonet kan alene brukes i alle fagene som finnes i organisasjonens grafiske profil.

Ikonet kan tiltes i valgfri retning.


Omriss av DNS ikonet kan brukes som bakgrunn.

Språklig identitet

Profilmanualen er en veileder for DSN sin språklige identitet, med eksempler på hvordan vi uttrykker våre verdier og unike egenskaper i praksis.

Tone of voice

DSN sin ‘tone of voice’ beskriver hvordan vi skal fremstå og uttrykke oss i tekst. Tone of voice tar utgangspunkt i DSNs verdier: Raus, hyggelig, inviterende, inkluderende og troverdig.

Hyggelig, inviterende og inkluderende

DNS er ikke en organisasjon som snakker til sine kunder, men et raust fellesskap som snakker til hverandre. Dette legger noen føringer for hvordan vi snakker utad – med en hyggelig, inviterende og inkluderende tone. Vi skal ha mennesker i fokus, og bygge fellesskapsfølelsen blant DSN-medlemmer. I dette ligger også å framheve mangfoldet, og unngå å favorisere en gruppe over andre.

Eksempel:

Vi gjør hverandre gode.
Som medlem i DSN får du muligheten til å dele kunnskap og erfaringer med andre.

Raus og troverdig


DSN skal framstå som en raus og troverdig organisasjon med tydelige mål. Hovedvekten av målgruppa vår er voksne med Downs syndrom og voksne foreldre, og kommunikasjonen vår skal derfor ha en voksen men allikevel uformell tone. Vi vil dessuten vise hvordan vår organisasjon har et samfunnsoppdrag ved å dele kunnskap, og vi vil gjøre dette på en raus og troverdig måte.

Eksempel:

Et felleskap for kunnskapsdeling.

Ved og raust dele troverdig og helhetlig fakta- og erfaringsbasert kunnskap, vil DSN bidra til at mennesker med Downs syndrom, deres nærmeste og fremtidige foreldre til barn med Downs syndrom har tilgang på kunnskap og informasjon som setter dem i stand til å ta gode valg for seg og sine. DSN vil også bidra til holdningsskapende opplysningsarbeid som bygger ned fordommer og stigma rundt Downs syndrom.

Skap verdi og skriv for å engasjere målgruppa

Vi skal være bevisst på hvem vi prater til, og hvilken interesse og nytte de har av det vi forteller. Innholdet skal være verdifullt for målgruppen. Dermed må vi sørge for at innholdet er klart, tydelig og forståelig, og at vi snakker henvendt til målgruppa på en engasjerende måte.

Innholdsstrategiene vil beskrive og spesifisere «Tone of Voice» for de forskjellige digitale kanalene.

Klarspråk
 

Vi har som mål å bruke klarspråk.

Målgruppens forutsetninger og tekstens formål bør avgjøre hva som er

 • relevant innhold
 • god struktur
 • beskrivende overskrifter
 • klare setninger
 • riktige ord
 • passende stilnivå


Sjekkliste klarspråk

 1. Hvem skriver du for?
  • Har klart for deg hvem du egentlig skriver for, og hvorfor målgruppen skal få teksten.
  • Vurder hva målgruppen vet og kan fra før, og hva du bør forklare.
  • Tilpass teksten din til hovedmålgruppen. Hvis du har flere målgrupper med ulike forutsetninger, kan du lage et kort sammendrag av teksten først, eller tilpasse informasjonen til hver gruppe.
 2. Hvorfor skriver du?
  • Få klart fram hvorfor målgruppen skal lese og eventuelt bruke teksten
  • Ta med den informasjonen som er relevant for målgruppen.
 3. Lag orden i teksten
  • Lag en hovedoverskrift som forteller hva teksten handler om.
  • Plasser det som er viktigst for målgruppen først eller langt framme i teksten.
  • Del lange tekster inn i avsnitt, og sett avsnittene i en rekkefølge som er logisk for målgruppen.
  • Lag mellomoverskrifter som samsvarer med innholdet i avsnittene.
 4. Lag klare setninger
  • Ikke skriv forlange og kompliserte setninger. Si en ting om gangen.
  • Pass på at nødvendig informasjon ikke er underforstått eller utelatt.
  • Bruk heller konkrete verb enn tunge substantiv når du beskriver en handling.
  • Bruk aktiv fremfor passiv form. Få frem hvem som gjør hva.
 5. Velg riktige ord
  • Unngå fyll ord og unødvendige presiseringer.
  • Velg oppdaterte og konkrete ord.
  • Forklar et faguttrykk første gang du bruker det.
 6. Om stil, tone og korrektur
  • Tilpass stil og tone til målgruppen og formålet med teksten, og kanalen det kommuniseres i.
  • Les korrektur.