Faktabokser

Her finner du fakta om Downs syndrom i ulike faktabokser.

Legg merke til at vi skiller på faktabokser om mennesker med – og faktabokser om Downs syndrom.

Alternativ A
Fakta om mennesker med Downs syndrom

 • Hvert år fødes mellom 70 og 80 barn med Downs syndrom i Norge. 
 • Downs syndrom er en medfødt genetisk tilstand med et ekstra kromosom nummer 21.
 • Det ekstra genmatrialet påvirker flere biokjemiske prosesser i kroppen på ulike måter.
 • Mennesker med Downs syndrom er ofte fornøyde og tilfredse med livet sitt.
 • Mennesker med Downs syndrom opplever ofte lave forventninger og diskriminering i skole og samfunn.
 • Mennesker med Downs syndrom er i mindre grad enn befolkningen forøvrig i arbeid og aktivitet
 • Mennesker med Downs syndrom har ikke rett til høyere utdanning i Norge.

KILDE : Folkehelseinstituttet, Medisinsk Fødselsregister, NOU 2016:17 På lik linje, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming NAKU og Oppsiden.no

Alternativ B
Fakta om mennesker med Downs syndrom

 • Mennesker med Downs syndrom kan være blide, triste, sure, kjipe, morsomme og modige, akkurat som alle andre mennesker.
 • Mennesker med Downs syndrom kan være søte, stae, musikalske, frekke, forelsket, hjelpsomme og late, akkurat som alle andre mennesker.
 • Blant mennesker med Downs syndrom finnes det grundere, akademikere, stilas-arbeidere, idrettsutøvere, barnehageansatte, fotografer, drag queens og arbeidsledige, akkurat som ellers i befolkningen.
 • Mennesker med Downs syndrom blir begrenset av stigmatisering, akkurat som alle andre mennesker blir begrenset av stigmatisering om de utsettes for det.
 • Mennesker med Downs syndrom er avhengig av å bli møtt med respekt og forventning for å kunne bli den beste utgaven av seg selv, akkurat som alle andre mennesker.
 • Mennesker med Downs syndrom har håp, drømmer og ambisjoner, akkurat som alle andre mennesker.

Kilde: Downs Syndrom Norge

Alternativ C
Fakta om Downs syndrom

 • Downs syndrom er en medfødt genetisk tilstand med et ekstra kromosom nummer 21.
 • Downs syndrom kalles trisomi 21 i mange land.
 • Tilstanden ble først definert av den engelske legen John L. Down i 1867.
 • Historisk ble tilstanden definert på bakgrunn av ytre karakteristika.
 • I dag bruker man DNA-test for definere Downs syndrom eller trisomi 21.
 • Det ekstra genmaterialet påvirker flere biokjemiske prosesser i kroppen på ulike måter.

KILDE : Folkehelseinstituttet, Store Norske Leksikon.