Downs Syndrom Sør-Trøndelag

Bli medlem
Hjem Om oss

Om oss

Downs Syndrom Trøndelag Sør er en forening for familier som har barn med Downs syndrom i Sør-Trøndelag.

Downs Syndrom Trøndelag Sør er en forening for familier som har barn med Downs syndrom. Vi møtes noen ganger i året for sosiale og faglige treff. Vi ønsker å legge til rette aktiviteter som passer de ulike aldersgruppene der barna og ungdommene får muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og knytte vennskap. Likeledes der søsken får truffet andre i samme situasjon. Vi legger opp til en familiehelg i året der vi reiser bort.

Downs Syndrom Trøndelag Sør skal

  • Skape et sosialt og faglig nettverk for foresatte og barn med Downs syndrom i den sørlige delen av Trøndelag hvor barna har en mulighet til å bli kjent og få venner og hvor foreldre, søsken og pårørende kan møtes og utveksle erfaringer
  • Samarbeide med helsevesen, skoler, barnehager osv. for å bidra til en bedre forståelse for hvilke behov barn med Downs syndrom har
  • Kunne tilby hjelp, støtte og informasjon til foreldre med nyfødte barn gjennom et samarbeid med St. Olavs Hospital. Kontakt oss om dere ønsker kontakt med en likeperson
  • Drive samarbeid med andre tilsvarende organisasjoner