2020

   

ÅRSRAPPORT FOR UPS & DOWNS OSLO – 2020

  Styrets sammensetning for 2020:   Styreleder:                 Per Inge Krossen Kasserer:                    Maria Hansson Styremedlem:            Camilla Stabel (kommunikasjon, web) Styremedlem:            Are Molund Styremedlem:            Luan Hoang Styremedlem:            Guro Ødemark Styremedlem:            Andrew Bergstrom   Styret har hatt 6 styremøter siden forrige årsmøte. Det er i tillegg avholdt et ekstraordinært årsmøte (21.10.2020). Ups & Downs Oslo (UDO) er en forening for mennesker med Down Syndrom (DS) og deres familier. Hovedhensikten med foreningen er å skape et forum for informasjonsutveksling, sosiale og faglige møter, arrangere aktiviteter for barn med DS, søke økonomisk bistand for aktiviteter for våre barn. Vi har også et ønske om å kunne påvirke både Oslo kommune og regjeringen for rettigheter som angår mennesker med Downs Syndrom. Kommunikasjon med og blant medlemmer: Vi har vår egen hjemmeside, http://www.upsanddownsoslo.no/. Denne, sammen med vår Facebook side er våre primære kommunikasjonsmedier. Fokus på web vil være på informasjon og kunnskap som er relativt statisk, mens Facebook vil være mer «tidsaktuell informasjonsdeling». Aktivitetsnivået i 2020 har vært meget lavt pga den pågående pandemien. Vi håper og tror at det kommende året vil ta oss tilbake til et mer normalt år med aktiviteter for våre medlemmer. Det har blitt avholdt totalt 4 arrangement i 2019:   Januar:          Juletrefest Juni:               Årsmøte (digitalt) Oktober:        Ekstraordinært årsmøte februar:         Miniseminar om skolestart (digitalt). Undervisningsetaten var innleder.   Utover dette har styret blant annet bidratt til medlemmer til offentlige utvalg og prosjekt i regi av Oslo kommune jobbannonser i regi av Oslo kommune og Helt Med. Samarbeidet med Sparebankstiftelsen Bien ble satt på vent som en konsekvens av pandemien. Vi håper å gjenoppta dette samarbeidet i 2021. På det ekstraordinære årsmøtet i oktober ble sammenslåing med NNDS vedtatt. Arbeidet med å overføre medlemmer til NNDS sitt medlemsregister pågår. Kommentarer til regnskap for Ups & Downs Oslo for 2020 (tall her angitt i hele kroner): Regnskapet føres som et kontantregnskap. Grasrotmidler: foreningen har mottatt kr 41 534.  Regnskapet viser et overskudd for driftsåret 2019 på NOK 34 689. Foreningen har fortsatt god likviditet og en kassabeholdning på 199 134. Fokus for det kommende året er, fra det sittende styret, – å komme tilbake til et normalt aktivitetsnivå inkludert miniseminar (2-4 per halvår) – re-etablere forholdet til Sparebankstiftelsen Bien – bidra i prosessen med å finne form og praktisk organisering av samarbeidet – følge opp fødeavdelinger for å sikre at nyfødt får informasjon om oss